newyddion

Yn eisiau!

Cyfreithiwr newydd gymhwyso, gweithredydd cyfreithiol siarteredig neu bara-gyfreithiwr.i ymgymryd â gwaith teulu ac ymgyfreitha sifil. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â chwmni stryd fawr sydd wedi ei hen sefydlu yng ngogledd Cymru. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad ym maes gwaith teulu ac ymgyfreitha sifil a bydd yn gallu rheoli ei lwyth gwaith prysur ei
Read more

Cenedl Heb Fod Yn Barod

Yng Ngorffennaf fe lansiwyd ymgyrch “Choice Not Chance, raising awareness of the importance of Health and Welfare Lasting Powers of Attorney (“LPAs”).” gan Cyfreithwyr I’r Henoed yn lansio ymgyrch. Mae Pwer Atwrniaeth (Lasting Power of Attorney) yn ddogfen gyfreithiol phwysig yn rhoi i’r un ‘rydych yn ymddiried ynddo yr hawl gyfreithiol i wneud penderfyniadau ynglyn
Read more

Rydym yn moderneiddio ein Swyddfa yn Llandudno

Mae’r gwaith i foderneiddio ein swyddfa yn Llandudno erbyn hyn yn ei gyfnod olaf.’Rydym am greu derbynfa newydd gwell i’n clientiaid. Bydd hyn yn cwblhau’r trawsnewidiad ar y llawr gwaelod trwy ddarparu ystafelloedd cyfarfod cyfforddus a cyfleusterau gwell ar gyfer yr henoed. Ein gobaith yw y bydd y gwaith wedi ei orffen erbyn mis Medi.
Read more

Mae Bone â Payne yn dod yn Ffrindiau Dementia

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod gyda Lucie Williams lle cafwyd trafodaeth werthfawr ynglŷn a Demetia Friends, syniad sy’n cael ei gefnogi gan Cymdeithas Alzheimer’s. Caiff milynnau ohonom ein heffeithio gan Dementia, yn uniongyrchol neu drwy’r bobl rydym yn agos atynt, ac mae’n hanfodol dysgu cymaint a phosib am y cyflwr. Bu Gareth Tierney-Jones, Mark Sandham, Claire
Read more