Mae Bone â Payne yn dod yn Ffrindiau Dementia

Mae Bone â Payne yn dod yn Ffrindiau Dementia

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod gyda Lucie Williams lle cafwyd trafodaeth werthfawr ynglŷn a Demetia Friends, syniad sy’n cael ei gefnogi gan Cymdeithas Alzheimer’s.

Caiff milynnau ohonom ein heffeithio gan Dementia, yn uniongyrchol neu drwy’r bobl rydym yn agos atynt, ac mae’n hanfodol dysgu cymaint a phosib am y cyflwr.

Bu Gareth Tierney-Jones, Mark Sandham, Claire Dutton a Carys Jenkins yn trafod sut y gallent helpu’r rheiny sy’n dioddef o dementia a’i teuluoedd.

Os hoffech drafodPwer Artwrniol, Gweud cais I’r Llys Gwarchod, Apwyntio Dirprwy, gwneud Ewyllys Statudol neu cais am Ymddiriedolwr cysylltwch a’n Tim Gwasanaethu Cleiantiaid Hyn.