Cyfreithiwr Masnachol Jamie Herbert yn ymuno a Bone & Payne

Cyfreithiwr Masnachol Jamie Herbert yn ymuno a Bone & Payne

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi fod Jamie Herbert wedi ymuno hefo ni. Wedi gweithio i gwmni mawr gwladol cyn tair mlynedd o ymarfer preifat yng Ngogledd Cymru, mae Jamie yn dod a profiad maith o gyfraith cwmni a masnachol yn ogystal a trawsgludo masnachol a preswyl, gyda ymwybyddiaeth awyddus o anghenion busnesau lleol.

Yn seiliedig yn ein swyddfa Bae Colwyn, my fydd Jamie and gweithio gyda Gareth Davies a Sarah Bromilow i ffurfio adran newydd, arbenigol yn ymroddiedig i’ch anghenion masnachol os ydych yn unigolyn, neu yn rhedeg cwmni.

Meddai Jamie:

“Mae ymuno a Bone & Payne ac eu hadran newydd masnachol ym Mae Colwyn yn gyfle cyffrous i ni gynnig gwasanaeth gwell a mwy chynhwysfawr nag erioed i’n cleientiaid masnachol presennol, yn ogystal a chreu cysylltiadau newydd hefo busnesau lleol.”

Os ydych yn edrych i brynu neu gwerthu busnes neu tir/adeilad masnachol, cytundeb partneriaeth ney cyfranddaliad, neu mater cyflogaeth sydd ddim yn dadleuol, cysylltwch a Jamie ar 01492 532385 neu Jamie.Herbert@boneandpayne.co.uk