Rydym yn moderneiddio ein Swyddfa yn Llandudno

Rydym yn moderneiddio ein Swyddfa yn Llandudno

Mae’r gwaith i foderneiddio ein swyddfa yn Llandudno erbyn hyn yn ei gyfnod olaf.’Rydym am greu derbynfa newydd gwell i’n clientiaid. Bydd hyn yn cwblhau’r trawsnewidiad ar y llawr gwaelod trwy ddarparu ystafelloedd cyfarfod cyfforddus a cyfleusterau gwell ar gyfer yr henoed.

Ein gobaith yw y bydd y gwaith wedi ei orffen erbyn mis Medi. Rhown wybod i bawb pan fydd yn barod. Yn y cyfamser ‘rydym ar agor fel arfer ond yn ystod y cyfnod yma ni fydd mynedfa i gadeiriau olwyn ac mae  grisiau i ddod i mewn i’r adeilad. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anhawster  fydd hyn yn achosi. Yn y cyfamser os oes unrhyw anhawster yn dringo’r grisiau gadewch inni wybod pan yn gwneud apwyntiad a byddwn yn hapus i’ch cyfarfod yn ein swyddfa ym Mae Colwyn, sydd efo’r cyfleusterau neu yn eich cartref. Edrychwn ymlaen at eich gweld.