Cenedl Heb Fod Yn Barod

Cenedl Heb Fod Yn Barod

Yng Ngorffennaf fe lansiwyd ymgyrch “Choice Not Chance, raising awareness of the importance of Health and Welfare Lasting Powers of Attorney (“LPAs”).” gan Cyfreithwyr I’r Henoed yn lansio ymgyrch.

Mae Pwer Atwrniaeth (Lasting Power of Attorney) yn ddogfen gyfreithiol phwysig yn rhoi i’r un ‘rydych yn ymddiried ynddo yr hawl gyfreithiol i wneud penderfyniadau ynglyn a’ch iechyd a’ch lles petaech yn colli eich gallu meddyliol rhyw amser yn y dyfodol. Mae hefyd yn eich galluogi i ddatgan dymuniad ynghylch  gofal meddygol a thriniaeth ddiwedd oes.

Datgelodd Cyfreithwyr i’r Henoed bod 65 y cant yn credo y gall eu perthynas agosaf benderfynu drostynt os nad ydynt  yn alluog eu hunain. Mae hyn yn anghywir. Gall dieithryn fel meddyg wneud penderfyniadau yn absenoldeb Pwerau Atwrniaethol Iechyd a Lles.

Pob 3 munud mae rhywun yn y Deyrnas Unedig yn datblygu Dementia ac eto dim ond 3 y cant sydd hefo Pwerau Atwrniaethol.

Ydy eich anwyliaid yn hysbys o’ch dymuniadau am ofal hwyrach mewn bywyd? Peidiwch a’u gadael yn y tywyllwch – dechreuwch eich sgwrs nawr.

I sicrhau bod eich Pwerau Atwrniaethol yn gyflawn ceisiwch gyngor arbenigol gan un o’n Cyfreithwyr i’r Henoed.