Julie Bray

Julie Bray

Partner a phennaeth Adran Tawsgludo Preswylfeydd

Rwyf yn gyfreithwraig ers 1990 gan ymuno â Bone&Payne yn 2007 a chael fy mhenodi yn Bartner yn 2011. Fel pennaeth Adran Trawsgludo preswylfeydd roeddwn yn gyfrifol am sicrhau fod y cwmni yn cael achrediad fel aelod o Gynllun Safon Trawsgludiad dan nawdd Cymdeithas y Cyfreithwyr.

Fel aelod o Adran Eiddo y Gymdeithas rwyf yn arbennigo mewn prynu a gwerthu eiddo preswyl a masnachol, gan gynnwys prynu a gwerthu busnesau, ac hefyd mewn materion tenantiaeth preswyl a busnes.

Yn fy oriau hamdden rwyf yn mwynhau bowlio crown green i dîm Rhos Park, ac yn y gorffennol rwyf wedi chwarae dros dîm Cymdeithas Bowlio Merched Cymru, ac mae hefyd wedi bod yn rheolwraig ar y tîm.

Swyddfa : Llandudno   FFôn : 01492 876354

e-bost : julie.bray@boneandpayne.co.uk