Sunil (Bill) Sethi

Sunil (Bill) Sethi

Consultant

Personal Injury – Civil Litigation – Mediation – Family Law

Rwyf yn gyfreithiwr ers 1986 gan ymuno â Bone&Payne yn 2005,  a chael dod yn bartner yn 2011. Mae gennyf brofiad mewn nifer o feysydd o fewn y gyfraith, ond rwy’n arbennigo mewn Cyfreithiad Sifil, yn arbennig achosion anaf personol.

Rwyf yn Gyfryngwr trwyddedig ac yn Uwch-aelod o Banel Cyfreithwyr Cymdeithas Anaf Personol (APIL)

Fy hoff dîm peldroed yw West Bromwich Albion rwyf hefyd yn mwynhau gwylio rasus modur Formula 1.

Swyddfa : Bae Colwyn   Ffôn : 01492 532385

e-bost : bill.sethi@boneandpayne.co.uk