Sarah Bromilow

Sarah Bromilow

Cyfreithwraig

Commercial & Residential Conveyancing

Cafodd Sarah ei geni a’i magu ym Manceinion cyn symud i Ogledd Cymru ar ôl gorffen ei chwrs gradd yn y Gyfraith. Bu’n dilyn y cwrs Practis Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith, Caer cyn ymuno â chwmni cyfreithiol hir-sefydlog ym Mae Colwyn lle cychwynodd ei hyfforddiant cyfreithiol. Ymunodd â Bone & Payne ym mis Rhagfyr 2014 ac wedi gorffen ei hyfforddiant yn llwyddiannus fe’i derbyniwyd fel Cyfreithwraig Cyfrannog gyda’r cwmni yn 2015.

Mae ei arbennigedd yn cynnwys Trawsgludo preswyl a masnachol, Ewyllysiau, Profiant, pwerau atwrneiaethol a gwaith preifat ar rhan cwsmeriaid.

Mae Sarah yn hoff o fod yn yr awyr iach  ac yn mwynhau cerdded a garddio.  Pan fydd y tywydd yn anffafriol bydd yn troi ei llaw at addurno’r ty, ac mae hefyd yn hoffi pobi cacennau.

Swyddfa :  Hen Golwyn   Ffôn  :  01492 515371

e-bost : sarah.bromilow@boneandpayne.co.uk