Diane Williams

Diane Williams

Cyfreithwraig Gweithredol

Residential Conveyancing

Ym mlynyddoedd cynnar ei gyrfa cafodd Diane brofiad mewn amryw o agweddau practis  preifat, ond penderfynodd ganolbwyntio ar Drawsgludo. Erbyn hyn mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad yn y maes hwn.

Mae wedi gweithio yn yr ardal hon drwy gydol ei gyrfa ac ymunodd a Bone & Payne ym 1999. Enillodd gymwysterau cyfreithwraig weithredol yn 2001 a chafodd ei derbyn yn Gymrawd y Sefydliad yn 2003.

Mae ei diddordebau yn cynnwys teithio, cerddoriaeth, theatr, a siarad Sbaeneg.

Swyddfa : Hen Golwyn  Ffôn : 01492 515371

e-bost : diane.williamd@boneandpayne.co.uk