Tania Rowlands

Tania Rowlands

Fel un a’m ganwyd a’m magwyd yn Ynys Môn, rwy’n siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hapus iawn i ymdrin ag unrhyw fater neu apwyntiad yn Gymraeg, pe dymunech. Gweithiais i gwmni hirsefydlog ym Mae Colwyn ar ôl graddio o Brifysgol John Moores yn 2013, a chymhwyso fel cyfreithiwr ym Medi 2017. Ymunais â Bone & Payne yn Hydref 2021 ac rwy’n arbenigo mewn materion eiddo preswyl. Mae gen i hefyd ddiddordeb mewn cyfraith cwmnïau a masnachol.

Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau ymarfer corff a threulio amser yn yr awyr agored. Rwy’n deithiwr brwd ac yn mwynhau ymweld â gwledydd eraill pan nad wyf yn y swyddfa.

Cysylltwch â mi yn swyddfa Bae Colwyn drwy ffonio 01492 532385 neu drwy fy e-bostio drwy tania.rowlands@boneandpayne.co.uk