Roger Griffith

Roger Griffith

Ymgynghorydd

Wills – Probate & the Administration of Estates – Trust Matters – Deputyship & Court of Protection Matters -Powers of Attorney

Cychwynodd Roger ei yrfa gyda Bone&Payne fel clerc erthygledig cyn cael ei dderbyn yn gyfreithiwr ym 1978. Yr oedd yn Uwch-bartner rhwng 2006 a 2011 ac mae yn awr yn ymgynghorydd rhan-amser gyda’r cwmni.

Er iddo fod yn wreiddiol yn gweithredu mewn maes eang o achosion cyfreithiol, gan gynnwys achosion cynhennus a rhai llai cynhennus mae bellach yn canolbwyntio ar y rhai llai cynhennus megis trawsgludiad, achosion busnes a masnach, ewyllysiau, profiant ,ac ymddiriedolaethau.Yn ei swydd fel ymgynghorydd ei brif ddyletswyddau  yw ymgymeryd â gwaith sydd yn ymwneud ag ewyllysiau, profiant, a materion pwerau atwrneiaethol a dirprwyaeth.

Mae Roger yn aelod o Adran Profiant y Gymdeithas Cyfreithwyr ynogystal a bod yn aelod o Gymdeithas Gweithredwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP)

Yn ystod ei oriau hamdden mae yn hoff o hedfan awyrennau ysgafn, mynd ar gefn ei feic-modur, a mynydda.

hSwyddfa  : Llandudno    Ffôn : 01492 876354

e-bost  : roger@boneandpayne.co.uk