Rhiannon Morgans

Rhiannon Morgans

Cyfreithwraig

Residential Conveyancing – Wills – Powers of Attorney – Probate and the administration of Estates

Llandudno oedd tref magwraeth Rhiannon ac enillodd ei gradd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Lerpwl cyn mynd ymlaen i astudio cwrs Practis Cyfraith yng Ngholeg y Gyfraith, Caer. Ymunodd â Bone & Payne yn 2007 fel Cynorthwy-ydd Cyfreithiol cyn ei chymwyso fel cyfreithwraig yn 2011. Mae ei arbennigedd o fewn meysydd Trawsgludo Preswyl, Profiant, Ewyllysiau, a phwerau atwrneiaethol.

Yn ystod ei oriau hamdden bydd Rhiannon yn mwynhau mynychu cyngherddau, a cherdded.

Swyddfa : Llandudno  Ffôn : 01492 876354

e-bost : r.morgans@boneandpayne.co.uk