Mark Sandham

Mark Sandham

Partner a Notari Cyhoeddus

Wills – Probate & the Administration of Estates – Powers of Attorney – Residential & Commercial Conveyancing – Notary Services

Ymunodd Mark â Bone&Payne fel cyfreithiwr dan hyfforddiant ym 1998. Cafodd ei dderbyn yn llawn gyfreithiwr yn 2000 a chafodd ei apwyntio yn Aelod Cyswllt cyn dod yn bartner yn 2013. Mae ei swyddfa yn Hen Golwyn. Mae’n arbennigo mewn achosion di-gynhenllyd sydd yn cynnwys prynu a gwerthu eiddo preswyliol a masnachol, gwaith morgeisiol, paratoi pwerau atwrneiaethol, drafftio ewyllysiau, a gweinyddiaeth ystadau.

Mae Mark yn rhugl yn y Gymraeg ac yn medru cynnig cymorth a chyngor dwyieithog.

Yn 2007 llwyddodd Mark ennill Diploma Practis Notariol ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac yn 2008 cafodd ei dderbyn fel Notari Cyhoeddus. Mae’n aelod o Gymdeithas y Notariaid, ac mae ei bractis notariaeth yn hollol ar wahan i gwmni Bone&Payne.

Mae yn arddwr brwdfrydig ac yn perthyn i Gymdeithas Frenhinol Garddwriaeth (R.H.S)  Mae hefyd yn hoff o ddarllen Hanes ac yn mwynhau chwarae’r piano.

Swyddfa :  Hen Golwyn   Ffôn  :  01492 515371

e-bost : mark@boneandpayne.co.uk