Karen Corry

Karen Corry

Cyfreithwraig

Family law – Residential Conveyancing – Divorce

Cafodd Karen ei geni a’i magu yng Ngogledd Cymru.  Ar ol gorffen cwrs gradd yn y gyfraith yn Preston bu’n dilyn cwrs cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith yng Nghaer. Yna daeth yn ôl i Ogledd Cymru ac ers 1993 bu’n gweithio mewn practis preifat. Enillodd gymwyster cyfreithwraig ym 1996 ac ymunodd â chwmni Bone&Payne yn 2000.

Mae Karen yn arbennigo ymhob agwedd o gyfraith teuluol, gan gynnwys ysgariad, cydbreswyliad, materion ariannol, materion plant, a chamdriniaeth o fewn y cartref. Mae yn achrededig gan “Resolution” fel cyfreithwraig teuluol arbennigol, gyda arbennigrwydd mewn Plant (cyfraith breifat) Adfocatiaeth (cyfraith breifat) a chamdriniaeth. Mae bod yn aelodau o Resolution yn clymu cyfreithwyr teuluol i ymdrin â dadleuon mewn modd anghyfwynebol. Mae Karen hefyd yn ymgymeryd a materion Trawsgludo.

Mae Karen wrthi yn brysur ddysgu Cymraeg ac mae wedi llwyddo mewn arholiad lefel A yn y Gymraeg.

Swyddfa: Llandudno  FFôn : 01492 876354

e-bost : karen.corry@boneandpayne.co.uk