Gwyndaf Pari

Gwyndaf Pari

Partner

Crime – Family work – Estate and Trust Disputes – Civil Litigation – Mediation

Gweithio fel Rheolwr Tai i Gymdeithas Tai Eryri oedd gyrfa gynnar Gwyndaf , ond wrth i’w ddiddordeb yn y gyfraith  ddatblygu penderfynodd newid cwrs ei yrfa. Enillodd ei gymwysterau fel cyfreithiwr yn 2001 ac ymunodd a Bone&Payne yn 2002. Cafodd ei wneud yn bartner yn 2015.

Mae’n arbennigo mewn cyfreithiad, ac yn ymgymeryd ag achosion amddiffyn troseddwyr. Daeth yn Gyfreithiwr ar Ddyletswyddau Achredidol yn 2005. Mae hefyd yn arbennigo mewn  achosion teuluol ac mewn cyfreithiad sifil ynogystal a’i waith yn delio efo achosion tai preswyl –  meysydd lle mae ei brofiad blaenorol yn amhrisiadwy.

Mae Gwyndaf hefyd yn gyfryngwr trwyddedig ac yn gymwys i bledio achos cwsmeriaid mewn Uchel-Lysoedd ar faterion sifil a throseddol. Mae’n rhugl yn y Gymraeg ac felly yn abl i gynnig cyngor a chymorth yn ddwyieithog.

Yn ei oriau hamdden mae Gwyndaf yn mwynhau nifer o chwaraeon a gweithgareddau awyr iach,

Swyddfa : Llandudno   FFôn  :  01492 876354

e-bost  : gwyndaf@boneandpayne.co.uk