Gareth Tierney-Jones

Gareth Tierney-Jones

Aelod ac Uwch-bartner

Wills – Probate & the Administration of Estates – Trust Matters – Deputyship & Court of Protection Matters -Powers of Attorney

Fe’m ganed ym Mae Colwyn a fy magu yn Llandudno. Ar ôl ymadael â’r brifysgol enillais gymwyster fel gweithiwr cymdeithasol a bum yn gweithio ym maes pobl hŷn. Newidiodd gwrs fy ngyrfa yn dilyn diddordeb cynyddol mewn agweddau cyfreithiol o’r gwaith gan gynhwyso fel cyfeithiwr ym 1993 gan weithio i gwmni yn Nyfnaint gan ddod yn bartner mewn cwmi mawr yno yn 1998. Ar ddwchrau fy ngyrfa arbenigais mewn gwaith teulu gan symud i feysydd llai dadleuol dros amser.

Fe ddychwelais i Ogledd Cymru am resymau teuluol gan ymuno â Bone & Payne ym 1999 ac fe ddois yn Bartner yn y cwmni yn 2004 ac yn Uwch-bartner yn  2015.

Fy arbennigedd pennaf yw cynnig gwasanaeth personol i gwsmeriaid hŷn ym meysydd ewyllysiau, materion yn ymwneud â gallu meddyliol a chyngor gofal cymdeithasol. Rwyn’n aelod o’r mudiad Cyfreithwyr i’r Henoed.

Mae’n gefnogwr gydol-oes o dîm peldroed Spurs.

Swyddfa : Llandudno.   Ffôn : 01492 876354

e-bost : gareth@boneandpayne.co.uk