Gareth Davies

Gareth Davies

Consultant

Residential & Commercial Conveyancing – Business Matters – Landlord & Tenant

Wedi graddio yn y gyfraith ym 1984 fe ymunais a chwmni Bone & Payne ym 1986. Mae gennyf brofiad eang mewn nifer o feysydd cyfreithiol, ond erbyn hyn rwyn canolbwyntio ar waith sydd yn ymwneud ag eiddo, gan gynnwys trawsgludiad preswyliol a masnachol, materion landlord a thenant, ac ar faterion busnes.

Rwyn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hoff o nifer o chwaraeon. Dwi’n gefnogwr brwd o dîm peldroed Everton ac o dîm criced Morgannwg, yn ogystal a chefnogi tîm rygbi Cymru yn gyson.

Swyddfa : Bae Colwyn  Ffôn :01492 532385   

e-bost : gareth.davies@boneandpayne.co.uk