Claire Dutton

Claire Dutton

Cyfreithwraig

Wills – Probate & the Administration of Estates – Trust Matters – Deputyship & Court of Protection Matters -Powers of Attorney

Ymunodd Claire â Bone & Payne fel cyfreithwraig dan hyfforddiant yn 2002 yn dilyn gorffen cwrs cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfrith, Caer. Ar ôl ennill cymwysterau cyfreithiol yn 2004 daeth Claire yn gyfreithwraig trwyddiedig gyda’r cwmni.

Mae’n ymwneud â gwaith anghyfwynebol, gan arbennigo mewn Trawsgludo, Ewyllysiau, a Phrofiant ac hefyd mewn cyfraith cyflogi. Mae’n aelod o “Gyfreithwyr i’r Henoed” ac hefyd o “Gymdeithas Cyfreithwyr Cyflogaeth” sydd yn sicrhau ei bod bob amser yn ymwybodol o’r newidiadau cyson o fewn gofynion cyflogwyr a gweithwyr.

Yn ystod oriau hamdden caiff Claire fwynhad mewn cadw’n heini ac y mae wrth ei bodd  yn gwneud hynny wrth rhedeg.

Swyddfa : Bae Colwyn  Ffôn : 01492 532385

e-bost : claire@boneandpayne.co.uk